Skip to content

Afwijkende timing start dialyse bij diabetes niet te onderbouwen

Het moment waarop dialyse gestart wordt, zou bij alle nierpatiënten volgens dezelfde criteria bepaald moeten worden. Er is geen bewijs dat het zin heeft om bij mensen met diabetes al te beginnen als hun nierfunctie nog wat beter is, schrijft een team Europese onderzoekers.

Diabetes is een van de belangrijkste oorzaken van nierfalen. Vaak wordt bij deze patiënten dialyse wat eerder, dus bij een minder slechte nierfunctie, gestart dan bij nierpatiënten zonder diabetes. Dit in een poging extra complicaties te voorkomen. Een team Europese wetenschapper is nagegaan of er eigenlijk wel voldoende bewijs is dat deze vroegere start beter is voor diabetici.

Ze hebben hiervoor gezocht naar artikelen over de timing van de start van dialyse bij diabetespatiënten. Daarvan voldeden er elf aan hun criteria. Studies blijken elkaar gedeeltelijk tegen te spreken. Twee observationele onderzoeken hadden als conclusie dat een vroegere start betere overlevingskansen oplevert, een vond geen verschil tussen vroeg of later, en uit zes studies volgt juist dat een latere dialysestart voordelig is voor de overlevingskansen van diabetespatiënten.

Uit de hier opgenomen onderzoeken volgt tussen nierpatiënten met en zonder diabetes geen verschil in effect van de timing van de dialysestart. De auteurs concluderen dan ook dat er geen bewijs is dat nierpatiënten met diabetes baat hebben bij een vroegere dialysestart dan nierpatiënten zonder diabetes. Ze zouden aan de hand van dezelfde criteria beoordeeld moeten worden.

Door: Merel Dercksen
Bron: www.niernieuws.nl/?artid=7977&fd