Skip to content

De Nederlandse Nefrologie Dagen

VDT_NederlandseNefrologiedagen

De Nederlandse Nefrologiedagen worden dit jaar gehouden op 22 en 23 maart in hotel NH Koningshof te Veldhoven (NL).

De Nederlandse Nefrologiedagen is een tweedaags interdisciplinair symposium bedoeld voor internisten, internist-nefrologen, transplantatie-nefrologen, (gepromoveerd) onderzoekers, verpleegkundig specialisten, nurse-practitioners, dialyseverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten, technici en iedere andere niet genoemde zorgprofessional die de nefrologie tot zijn/haar vakgebied rekent. De participerende verenigingen binnen de Nefrologiedagen zijn: NfN, V&VN, VDT, DNN en de VMWN.

Deelnemer aantallen

Jaarlijks nemen ca. 400 medici/onderzoekers en ca 1.200 paramedici en technici aan het symposium deel.

Sprekers

Jaarlijks worden tal van buitenlandse en Nederlandse sprekers uitgenodigd als keynote speaker. Deze sessies worden aangevuld met gemiddeld 90 medische, fundamentele en paramedische abstracts (korte presentaties ingediend door de deelnemers) en een 40-tal posterpresentaties. De beste abstracts ontvangen een prijs.

Wetenschappelijk programma

Het wetenschappelijk programma bestaat uit dagprogramma’s per doelgroep met daarbij een aantal interdisciplinaire sessies die voor iedere doelgroep zijn bedoeld. De wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen organiseren tijdens de Nefrologiedagen hun jaarvergaderingen en wetenschappelijke sessies. Tevens is er binnen het programma plaats voor sessies van de Nierstichting en Nefrovisie.
De medische sessies worden in beginsel in het Engels gepresenteerd, de paramedische sessies worden in beginsel in het Nederlands gepresenteerd.
De start van de voorbereidingen van het wetenschappelijk programma is ongeveer 6 weken na het congres en is in beginsel afgerond voor de start van de registratie.

Proefschriftprijs

De auteurs van 3 genomineerde proefschriften van het afgelopen jaar presenteren hun proefschrift, waarna het beste proefschrift de NSN-NfN proefschriftprijs krijgt uitgereikt.

Maria ter Welle Prijs

De Nierstichting reikt tijdens de Nefrologiedagen de Maria ter Welle prijs uit aan diegene die volgens de Nierstichting het beste heeft voldaan aan de geldende criteria. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de website van de Nierstichting.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Nefrologiedagen.