Skip to content

Dialyse veroorzaakt steeds meer chemisch afval

Dialysecentra produceren veel afval en hebben een grote ‘ecologische voetafdruk’. Maar het bewustzijn dat dat anders kan, groeit. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van zonne-energie, of door water te recyclen. Maar geheel tegen die trend in, hebben Spaanse onderzoekers geconstateerd dat de hoeveelheid chemisch afval die dialysecentra produceren, juist lijkt toe te nemen.

Volgens de onderzoekers is chemisch afval een tastbaar en behapbaar probleem dat het bewustzijn van zorgverleners rondom het milieu-effect van hun werk kan vergroten. Hier actief mee aan de slag gaan maakt de zorg duurzamer en milieuvriendelijker. Om na te gaan hoe het er in de praktijk aan toe gaat met betrekking tot chemisch afval, hebben ze in de regio Valencia geïnventariseerd hoe veel van dit afval dialysecentra door de jaren heen hebben geproduceerd.

De onderzoekers hebben alleen gekeken naar for-profit (commerciële) centra in de regio. Dat zijn er 22, die samen bijna 70% van alle dialysepatiënten daar behandelen. In de analyse zijn zestien centra meegenomen, over enkele andere, waaronder grote, waren onvoldoende gegevens beschikbaar. Het blijkt dat in de periode 2008-2012 de gemiddelde hoeveelheid chemisch afval per dialysesessie is gestegen van 640 naar 740 gram.

De onderzoekers stellen dat het belangrijk is om te achterhalen waarom de hoeveelheid chemisch afval per sessie die toch al hoog is, nog aan het stijgen is. Maar ze zijn ook tot de constatering gekomen dat informatie over afvalproductie en -verwerking bij hemodialyse schaars is, en moeilijk toegankelijk.

Zeker in het licht van het stijgende aantal nierpatiënten zou het goed zijn een beter beeld te hebben van de afvalproductie en het waterverbruik van dialysecentra, om vervolgens te proberen beide naar beneden te brengen. Volgens de auteurs van dit onderzoek is het niet onmogelijk om het milieu-effect van hemodialyse te minimaliseren.

Door: Merel Dercksen
Bron: www.niernieuws.nl/?artid=7992&fd